Skip to content
Sök

 • Halvårsuppdatering 2023

  Kategori:Nyheter

  20 december 2023

  Ett brev från IKC:s projektorganisation Precis som huvudföreningens styrelse så har projektorganisationen för IKC – KFUM Centrals Idrotts- och Kulturcenter haft ett digert arbete det senaste halvåret. Samarbetspartnern och aktören för projektutvecklingen Serneke valde att lämna innan sommaren och nya avtal skrevs med det av Investor ägda bolaget Vectura. Vectura tog in världsberömda arkitekterna Snöhetta […]

  Läs mer
 • Möt vår nya partner Vectura

  Kategori:Nyheter

  12 maj 2023

  Igår blev det slutligen klart att ny partner i KFUM Centrals Idrotts- och Kulturcenter är Vectura Fastigheter! KFUM Central har slutit samarbetsavtal med Vectura som fått överta projektet från Serneke, vår tidigare partner. Vectura har nu även fått ta över markanvisningen för tomten från Stockholm stad, alltså ensamrätten att planera för byggen där. Markanvisningen är […]

  Läs mer om samarbetet
 • Ny partner i projektet

  Kategori:Nyheter

  02 maj 2023

  Ny partner i KFUM Centrals Idrotts- och kulturcenter (IKC) Arbetet med IKC fortsätter! Vi har sedan 2018 haft ett samarbete med Fastighetsbolaget Serneke kring projektet och det är också de som 2019 fick markanvisningen för tomten av Stockholm stad, villkorat att IKC byggdes. Nu har Serneke kommit överens med Vectura Fastigheter om att överlåta sin […]

  Läs mer
 • Uppdatering om utvecklingsarbetet – från KFUM Centrals nyhetsbrev september 2022

  Kategori:Nyheter

  28 september 2022

  KFUM Central vill skapa en ny mötesplats med större och mer ändamålsenliga lokaler mitt i Stockholm, KFUM Centrals Idrotts- och Kulturcenter (IKC). En plats där barn och unga möts och utövar sin passion inom idrott och kultur. En mötesplats där unga människor kan utvecklas till sin fulla potential. KFUM Central har i många år strävat […]

 • En julhälsning från KFUM Centrals Idrott- och Kulturcenter

  Kategori:Nyheter

  22 december 2021

  IKC – BEHOVET ÄR TYDLIGARE ÄN NÅGONSIN KFUM Centrals ändamål är att se till unga människors aktuella behov. Vi vet att det finns stora samhällsutmaningar kring unga människors psykiska och fysiska hälsa. Ett ökat stillasittande och ökad psykisk stress och press är en av orsakerna till detta. Många unga drabbas också av den ökande segregationen […]

  Läs mer om IKC 2021
 • Vad händer just nu?

  Kategori:Nyheter

  17 september 2021

  Arbetet med KFUM Centrals Idrotts- och Kulturcenter fortsätter framåt. I våras genomfördes s.k. parallella arkitektuppdrag för hela kvarteret. Beslutet blev att förslaget måste fortsätta utredas och utvecklas och White arkitekter som var en av de tre arkitektkontor som deltog fick uppdraget. White ska nu tillsammans med sina konstruktörer, stadens tjänstemän på stadsbyggnad-, exploatering och trafikkontoret […]

  Läs mer
 • KFUM Central och Serneke har valt en samarbetspartner

  Kategori:Nyheter

  23 april 2021

  KFUM Central och Serneke har valt en samarbetspartner i White Arkitekter för ett fortsatt utvecklande av IKC och övriga byggrätter inom kvarter 37 i Hagastaden. De parallella arkitektuppdragen är nu genomförda! Tre arkitektkontor har sedan i höstas mot betalning tävlat och föreningen har tillsammans med Serneke valt en samarbetspartner i White Arkitekter. Bedömningsgruppen med representanter […]

  Läs mer här
 • Julhälsning från KFUM Centrals Idrott och Kulturcenter

  Kategori:Nyheter

  18 december 2020

  Styrelsen för KFUM Centrals Idrott och Kulturcenter vill skicka en julhälsning och samtidigt berätta lite av det som hänt under år 2020 med arbetet att realisera planerna på en ny, större och mer ändamålsenlig föreningsanläggning samt lindra den brist som råder på idrottsytor. För att sammanfatta en kort historisk återblick som började med ett mer […]

  Läs mer här
 • Startskott för detaljplanearbetet för bland annat IKC – beslut i Stadsbyggnadsnämnden

  Kategori:Nyheter

  13 november 2020

  Torsdagen den 12 november fattade Stadsbyggnadsnämnden i Stockholm beslut om startpromemoria för planläggning av Västra Hagastaden, Vasastaden 1:42 m.fl. i stadsdelen Vasastaden, del av Hagastaden. Ur startpromemorian går det att läsa att ett av kvarteren (37) är markanvisat för skola, idrott, kontor och hotell till Serneke Projektstyrning AB, som utvecklar projektet tillsammans med KFUM Central […]

  Lär mer här
 • Utredning och utveckling i det fortsatta arbetet med IKC, parallella arkitektuppdrag och detaljplanearbete.

  Kategori:Nyheter

  16 oktober 2020

  Snart har ett år gått sedan KFUM Central markanvisades för IKC – Idrott och Kulturcenter på en tomt intill Torsplan i den framväxande Hagastaden. Vi befinner oss i utredningens och utvecklingens tid och kommer så att vara under en lång tid framöver. Tillsammans med stadens stadsbyggnadskontor och exploateringskontor och vår partner i kvarteret kommer vi nu under hösten och vintern gå in i ett arbete med […]

  Läs mer här