Skip to content
Sök

Platsen

KFUM Centrals Idrotts- och Kulturcenter har markanvisats till Kvarter 37 i Hagastaden. Det är placerat intill korsningen Norra Stationsgatan/ Norrbackagatan, precis runt hörnet från Torsplan och landmärkena Norra tornen Felix och Innovationen, mitt i den framväxande stadsdelen Hagastaden.

Platsen kommer att få ett nytt centralt läge tack vare att stadens infrastruktur byggs ut samtidigt som stadsdelen. Gula Linjens tunnelbanestation Hagastadens ena uppgång planeras till att ligga precis runt hörnet från IKC, som kommer att kunna nås på 2 minuter från Odenplan och 16 minuter från Gullmarsplan. Stockholms flöden ritas om och närheten till Odenplan som nav för pendeltågen betyder att platsen även nås med lätthet från stadens ytterområden så väl som från innerstaden. IKC har också närhet till Hagaparken och Karlbergsparken.

Illustration: Rundquist/Stockholms läns landsting

I Hagastaden som är ett stadsutvecklingsprojekt inom gamla Norra Stationsområdet, på gränsen mellan Stockholm och Solna, växer en helt ny stadsdel fram. 6000 bostäder (varav 3000 i Stockholms stad) och 50 000 arbetsplatser (varav 14 000 i Stockholms stad) ska rymmas inom Hagastaden, tillsammans med Life Science klustret.

Genom IKC skapas miljöer för barn och ungdomar, kopplat till ett större perspektiv genom stadens översiktsplaner och Stockholms byggnadsordning. Närheten till tunnelbanan, levande bottenvåningar och blandad bostadsbebyggelse skapar ett tryggt område för barn på väg till och från sin fritidsaktivitet eller skolgymnastik.

Stadsdelen får ett välbehövligt tillskott av idrottshallar genom IKC och tillsammans med stadens egna utvecklingsprojekt kommer det att lindra hallbristen ordentligt. Stadsdelen får också ett tillskott på lokaler för kulturutövande och lokaler för möten, något som saknas i området.