Skip to content
Sök

 • Julhälsning från KFUM Centrals Idrott och Kulturcenter

  Kategori:Nyheter

  18 december 2020

  Styrelsen för KFUM Centrals Idrott och Kulturcenter vill skicka en julhälsning och samtidigt berätta lite av det som hänt under år 2020 med arbetet att realisera planerna på en ny, större och mer ändamålsenlig föreningsanläggning samt lindra den brist som råder på idrottsytor. För att sammanfatta en kort historisk återblick som började med ett mer […]

  Läs mer här
 • Startskott för detaljplanearbetet för bland annat IKC – beslut i Stadsbyggnadsnämnden

  Kategori:Nyheter

  13 november 2020

  Torsdagen den 12 november fattade Stadsbyggnadsnämnden i Stockholm beslut om startpromemoria för planläggning av Västra Hagastaden, Vasastaden 1:42 m.fl. i stadsdelen Vasastaden, del av Hagastaden. Ur startpromemorian går det att läsa att ett av kvarteren (37) är markanvisat för skola, idrott, kontor och hotell till Serneke Projektstyrning AB, som utvecklar projektet tillsammans med KFUM Central […]

  Lär mer här
 • Utredning och utveckling i det fortsatta arbetet med IKC, parallella arkitektuppdrag och detaljplanearbete.

  Kategori:Nyheter

  16 oktober 2020

  Snart har ett år gått sedan KFUM Central markanvisades för IKC – Idrott och Kulturcenter på en tomt intill Torsplan i den framväxande Hagastaden. Vi befinner oss i utredningens och utvecklingens tid och kommer så att vara under en lång tid framöver. Tillsammans med stadens stadsbyggnadskontor och exploateringskontor och vår partner i kvarteret kommer vi nu under hösten och vintern gå in i ett arbete med […]

  Läs mer här