Skip to content
Sök

 • En julhälsning från KFUM Centrals Idrott- och Kulturcenter

  Kategori:Nyheter

  22 december 2021

  IKC – BEHOVET ÄR TYDLIGARE ÄN NÅGONSIN KFUM Centrals ändamål är att se till unga människors aktuella behov. Vi vet att det finns stora samhällsutmaningar kring unga människors psykiska och fysiska hälsa. Ett ökat stillasittande och ökad psykisk stress och press är en av orsakerna till detta. Många unga drabbas också av den ökande segregationen […]

  Läs mer om IKC 2021
 • Vad händer just nu?

  Kategori:Nyheter

  17 september 2021

  Arbetet med KFUM Centrals Idrotts- och Kulturcenter fortsätter framåt. I våras genomfördes s.k. parallella arkitektuppdrag för hela kvarteret. Beslutet blev att förslaget måste fortsätta utredas och utvecklas och White arkitekter som var en av de tre arkitektkontor som deltog fick uppdraget. White ska nu tillsammans med sina konstruktörer, stadens tjänstemän på stadsbyggnad-, exploatering och trafikkontoret […]

  Läs mer
 • KFUM Central och Serneke har valt en samarbetspartner

  Kategori:Nyheter

  23 april 2021

  KFUM Central och Serneke har valt en samarbetspartner i White Arkitekter för ett fortsatt utvecklande av IKC och övriga byggrätter inom kvarter 37 i Hagastaden. De parallella arkitektuppdragen är nu genomförda! Tre arkitektkontor har sedan i höstas mot betalning tävlat och föreningen har tillsammans med Serneke valt en samarbetspartner i White Arkitekter. Bedömningsgruppen med representanter […]

  Läs mer här