Skip to content
Sök

Om Projektet

PROJEKTET

I december 2019 blev KFUM Centrals Idrotts- och Kulturcenter med sina över 10.000 kvm föreningslokaler markanvisat till kvarter 37 intill Torsplan i Hagastaden.

I maj 2018 erhöll KFUM Central en tidig markreservation för en mindre arena på denna plats. Föreningen genomförde efter det en urvalsprocess för att hitta en samarbetspartner i projektet som även tar ansvar för de övriga delar inom kvarteret. Serneke och White Arkitekter tog fram det mest attraktiva förslaget där KFUM Centrals Idrotts- och Kulturcenter kompletteras med en gymnasieskola, ett longstayhotell samt kontor. Föreningen och Serneke skrev en avsiktsförklaring i början av 2019 om att tillsammans arbeta för en markanvisning och efter beslutet i Stockholm stads exploateringsnämnd i december 2019 pågår nu ett utredningsarbete. Enligt planen ska samråd inledas i början av 2024, beslut i stadsfullmäktige 2025 och byggstart 2026.

VÅRT ERBJUDANDE
Stora idrottshallen:
En hall med läktarkapacitet, snäppet större och mycket modernare än Eriksdalshallen som kan delas i upp till sex mindre enheter. Den ger välbehövligt utrymme för egna och andra föreningars verksamheter att bedriva idrott på kvällar och helger. På dagtid nyttjas den av skolor och tillsammans med multihallen kan ges ett tillskott på 10 000 skolgymnastiktimmar på ett läsår och ännu fler föreningsidrottstimmar.

Gymnastikhallen:
Specialutrustad hall för Sveriges tredje största idrott. En verksamhet som idag har svårt att få ihop träningstider för alla som vill vara med.

Multihallen:
En flexibel lokal för såväl kultur, rörelse och framträdanden.

Gym:
Träning för föreningarna och andra besökare.

Mötesplats:
En stor och välkomnande entré med café och ytor för exempelvis utställningar, framträdanden eller möten.

Sommartid kan hallarna nyttjas för t.ex. sommarträning, idrottsläger och andra liknande evenemang.

BEHOVET AV ETT IDROTTS- OCH KULTURCENTER

Främja idrott, rörelse och hälsa
Forskning och studier säger unisont att barn och unga rör sig allt mindre. Dessutom råder det anläggningsbrist i Stockholm. Den kombinationen är negativ för folkhälsan och därmed kostsamt för samhället på sikt. KFUM Centrals Idrotts- och Kulturcenter skulle bidra med välbehövligt tillskott av idrottsytor, inte bara för våra egna medlemsföreningar KFUM Central Basket och KFUM Gymnasterna utan för en stor mängd idrottsföreningar i Stockholm.

Främja kulturverksamhet
Kulturen spelar en viktig roll för ett ökat välbefinnande, som hjärngympa och som drivkraft för kreativitet. Den kan bidra till att förändra individer och samhällen. Kulturen måste också få ta plats i den framväxande staden och KFUM Central vill bidra till att ge den plats. KFUM Centrals åtta egna körer, symfoniorkester, storband, seniorverksamhet och aktiviteter kopplade till vår lägerverksamhet KFUM Ängsholmen kommer också att beredas plats i det nya idrotts- och kulturcentret.
Det samarbete vi ser framför oss med den planerade gymnasieskolan och dess ateljé, kommer ge kulturen utrymme att repetera samt samla till mindre konserter och andra samlingar. Dessutom finns ytor utomhus för kultur med bland annat en trappa som kan utgöra en mindre scen sommartid.

Trygghet i närområdet
KFUM Central planerar att skapa en trygg och bemannad mötesplats. Men genom idrotts- och kulturcentrets närvaro i stadsdelen kommer även tryggheten i närområdet att öka när strömmar av människor ökar under fler av dygnets timmar. Att ha tillgång till kultur och ytor för motion och rekreation i bostadsområden är också viktigt för att skapa en levande stadsdel.