Samråd i höst för IKC

07 juni 2024

För nya medlemmar vill vi berätta att föreningen planerar för ett nytt föreningshus, ett idrotts- och kulturcenter i Stockholm. Nya och mer ändamålsenliga lokaler på cirka 13 000 kvm för idrott, kultur, samling och häng (mot nuvarande lokaler på Rosengatan om 3 000 kvm).

KFUM Centrals Idrotts- och kulturcenter ingår i kvarter 37 i Hagastaden, där Vectura har tillsammans med föreningen markanvisningen och fastighetsbolaget planerar utöver IKC att uppföra 33 000 kvm kontor. IKC kommer att utgöra bottenvåning mot Norra Stationsgatan och sedan våningar ned under markplan och mot E4:an och Värtabanan där de stora rummen i form av basketarena, gym och gymnastikhall kommer husera och längre upp repetitionslokaler, multisal, kontor, café och samlinglokaler. Kv37 ingår tillsammans med kv 38 och 39 i detaljplan 3 / Västra Hagastaden i det nya stadsutvecklingsprojektet. Samråd kommer att ske gemensamt med dessa som utöver kontor planeras talangbostäder och seniorbostäder. När nya planer tas fram prövas förslaget. Allmänna och enskilda intressen vägs mot varandra samtidigt som planen ska ligga i linje med stadens långsiktiga mål för stadsbyggnad.

Samrådet planeras mellan den 10 september – 22 oktober.

Samrådsmötet kommer preliminärt att hamna i sista veckan av september. Projektgruppen för IKC kommer att efter sommaren att informera hur du som medlem kan ta del av förslaget samt vara med och påverka det. Det är också när samrådet startar som vi kan visa bilder på IKC och resten av kvarteret, innan dess får vi tyvärr inte det. Men vi kan berätta att det kommer att bli otroligt fint och vår verksamhet kommer att skapa attraktion och stora mervärden för området, dessutom i absolut närhet till nya tunnelbanelinjen.
Ett nytt föreningshus att längta till!

Enligt den tidplan som Stockholm stad uppger kan ett antagande ske kvartal 3. 2026 och en byggstart 2027. https://vaxer.stockholm/projekt/vasastan/vastra-hagastaden/