Skip to content
Sök

Vision

KFUM Centrals Idrotts- och Kulturcenter är ett unikt projekt i den framväxande Hagastaden i Stockholm. En anläggning som skulle ge staden ett välbehövligt tillskott av idrottsytor och plats för kultur, men även fungera som en trygg mötesplats för unga från både inner- och ytterstad.

Det är en mötesplats som är öppen och bemannad från tidig morgon till sen kväll, som genom samarbeten och synergier maximerar nyttjandet av innerstadens dyrbara ytor. En plats som bidrar till trygghet och liv i stadsdelen. Ett idrotts- och kulturcenter som kommer att göra Stockholm roligare, hälsosammare och mer attraktivt.

Det är en fullstor idrottshall med läktare som är skalbar till mindre enheter, en professionellt utrustad gymnastikhall, ett gym samt en multihall för kulturutövning och rörelse, allt detta i anslutning till vetenskapsstaden och de 6 000 nya bostäder och 50 000 arbetsplatser som byggs fram till år 2025.
Varför vill en ideell förening göra detta? KFUM Central har sedan 1884 arbetat med att möta unga människors aktuella behov. Föreningen investerade tidigt i fastigheter och kommersiell verksamhet vilket har gjort att det idag finns resurser. Och vi ser genom våra 3000 medlemmar att dagens unga har behov av utrymme i staden för att mötas och utöva sina passioner, så där vill vi använda våra resurser.