Skip to content
Sök

Samråd

Samråd inom KFUM Central för ett nytt idrotts- och kulturcenter

KFUM Central är en ideell förening som sedan 1884 arbetat för att möta unga människors aktuella behov, en förening som är till för människor i olika åldrar och med olika bakgrunder, som vill utöva sin passion inom idrott och kultur. KFUM Central styrs av en ideell styrelse och arbetet med ett nytt idrotts- och kulturcenter är organiserat i ett dotterbolag. Arbetet med ett nytt idrotts- och kulturcenter berör hela föreningen, även de delarna som primärt inte utövar sin verksamhet i nuvarande lokalerna i föreningsfastigheten på Rosengatan.

KFUM Central sätter ett stort värde i ett demokratiskt inflytande i processen från medlemsföreningarna och dess representanter och sett det som en viktig del att representanterna får komma till tals för att ha möjligheten att påverka under programarbetet och komma med den input som bara aktiva i respektive verksamhet kan komma med.

Vi ser en vikt i unga människors inflytande i processen och har haft ett gott samarbete med föreningens Ungdomsforum. Ungdomsforum samlar representanter i åldern 15 till 18 år från de olika ungdomsföreningarna inom KFUM Central. Två ungdomsforum har haft möjlighet till påverkan på innehållet för det idrotts- och kulturcenter som KFUM Central vill bygga i framtiden.

Det är under samråden vi gått från att kalla projektet med nya föreningslokaler från ”hallprojektet” till vad det kallas idag: KFUM Centrals Idrotts- och Kulturcenter, då vi kommit fram till att kulturen inom föreningen är minst lika viktig som idrotten.

Dokument som finns från samrådet avser att vara arbetsgruppen för KFUM Centrals IKC behjälplig, speciellt vid revidering av lokalprogrammet.

Arbetet har letts av Patrik Tengwall, med hjälp av Ulrika Alexandersson (tjänsteman). Svante Bengtsson och Michael Lagerkvist har varit högst delaktiga och totalt har alla samråd samlat ett nittiotal personer från hela föreningen.

Slutligen är det KFUM Centrals årsmöte som fattar beslutet om ett idrotts- och kulturcenter och vi som arbetar med projektet är måna om att det ska ha en bred förankring i föreningen.

Arbetet har varit upplagt enligt följande:

Samråd 1 – inledande samråd

Detta första inledande samråd samlade ett trettiofem personer med bred representation från föreningen. Projektet presenterades ingående, dess dåvarande namn Hagaparkshallen och vid den tidpunkten var platsen för projektet en tomt vid Norrtull, intill Wenner-Gren Center.

DOKUMENTATION_samråd_20170906

Samråd 2

Från det första samrådet samlades en mindre grupp, med god kännedom om den egna verksamheten, för att arbeta vidare utifrån diskussionerna på första samrådet och för att ge input till det fortsatta programarbetet. Slutsatsen utifrån  detta samråd var att alla verksamheter är viktiga men än viktigare är att det finns gemensamma ytor och att en god ekonomi bibehålls.

protokoll samrådsmöte 20180118

Samråd 3

Förutsättningarna för arbetet ändrades under 2018. Vi förlorade tomten vid Norrtull och staden direktanvisade oss istället till kvarter 37 vid Torsplan. Det var smärtsamt inledningsvis men efter genomgång av möjligheter vid den nya platsen visade det sig att det kunde bli mycket bra och föreningen valda att helhjärtat ge den nya platsen en chans. Av de fem programförslag KFUM Central fått genom olika bygg- och fastighetsutvecklingsföretag visade vi tre av dessa för samråd 3, och gruppen fick tycka till om de nya förutsättningarna.

Dokumentation från KFUM Centrals samråd_OKTOBER2018

Samråd 4 – kulturinriktning

Vid detta tillfälle valde vi att endast kalla kulturföreningarna, vilket i praktiken innebar att alla föreningar förutom gymnasterna och basket kallades. Detta för att gå djupare i frågan om kulturens behov i lokalerna och i anslutning till lokalerna. Den stora utmaningen blir att kläcka kombon mellan repetition och konsert samt att lokalerna ska vara så multifunktionella att de även kan användas för konferenser samt skapande. Detta senaste samrådet skedde efter valet av samarbetspartner vilket innebar att deras arkitekter White kunde presentera programförslaget.

Dokumentation samråd maj 2019

Ytbehov

Utifrån diskussionerna på senaste samrådet har en ytberäkning gjorts på de lokaler som inte innefattar idrott Lokalbehov IKC_exkl_idrott

Frågor

Frågor om samrådet kan ställas till Ulrika Alexandersson, ulrika@central.kfum.se