Halvårsuppdatering 2023

20 december 2023

Ett brev från IKC:s projektorganisation

Precis som huvudföreningens styrelse så har projektorganisationen för IKC – KFUM Centrals Idrotts- och Kulturcenter haft ett digert arbete det senaste halvåret. Samarbetspartnern och aktören för projektutvecklingen Serneke valde att lämna innan sommaren och nya avtal skrevs med det av Investor ägda bolaget Vectura. Vectura tog in världsberömda arkitekterna Snöhetta som gjorde ett omtag av kvarteret framför allt exteriört men även rummens placering och till viss del kommunikation påverkades för IKC. För övriga delar inom kvarteret valde Vectura att programskriva endast kontor och labb och den i Sernekes förslag planerade hotell och skola utgick. Det kan kanske kännas som en förlust för de synergier som dessa kunde ha gett föreningens verksamhet men samtidigt ser världen inte lika dan ut som år 2018 då det förslaget beslutades.

Det nya förslaget har bearbetats under hösten och teamet rejsade inför slutinlämning den 11 december inför samråd. Materialet kommer att ställas ut för samråd mellan den 7 maj och 18 juni och till dess kan vi inte publicera skisser eller bilder. De som deltog i Medlemsträffen kunde få höra ordförande och projektansvarig Charlotte Tham samt programarkitekt Morten Johansson berätta om arbetet och där på plats visades de delar av förslaget som berör IKC. Innan dess sammankallades representanter från medlemsföreningarnas styrelser under ett kvällsmöte för att dyka djupare i lokalprogrammet och för att förstå de förändringar som gjorts sedan programmet visades sist. I grova drag kan vi säga att Multisalen har fått en annan och kanske finare placering, nu i marknivå och med egen och ytterligare entré mot det lilla torget vilket är ett stort plus för kulturens verksamhet. Multisalen tappar dock den direkta kontakten med de andra stora rummen och omklädningsrummen och kommer således inte fungera lika bra som idrottslokal. Träningscenter har i stället flyttats ned och ligger på -2 nivå ihop med stora bollhallen och gymnastikhallen och dess omklädningsrum. Kansli och lärosal ligger nu ut mot E4:an i stället för mot Norra Stationsgatan. Entréerna har förändrats och IKC evenemangsentré kommer att dela ytor med kontorets intag. Funktionsprogrammet för IKC som sådant består.

Under hösten har avtalsdiskussion fortsatt och arbetet med innehållet håller på en mer detaljerad nivå att listas. KFUM Central hade tre representanter med på Vectura och EY Dobermans ambitiösa konceptworkshop för kvarteret. Utöver arkitekt Morten Johansson och projektadministratör Ulrika Alexandersson så deltog även Lovisa Brunnberg från KFUM Central Baskets styrelse.

Framåt kommer projektgruppen för hela kvarteret att komplettera materialet och färdigställa bildmaterial samt delta i planmötena med staden.

Internt inom IKC kommer arbetet nu att fokusera på detaljerna i utredningar; innehållet ska listas och få specifikationer och till det kommer ett kalkylarbete. Det kommer att fokuseras på ekonomin och utöver de än mer detaljerade investeringsbudgetar, driftbudgetar och intäktskalkyler så kommer styrelsen tillsammans med Marie Welin och Linda Sjöström utreda momsfrågan. Kommunikation och arbetet med vår story är en ytterligare ett stort arbete som ligger framför oss som vi hoppas bli klart i samband med att materialet visas under samrådet i maj.

Vi hoppas nu involvera än mer representanter från medlemsföreningarna i arbetet och kommer söka kompetens för att föra projektet vidare!