Möt vår nya partner Vectura

12 maj 2023

Igår blev det slutligen klart att ny partner i KFUM Centrals Idrotts- och Kulturcenter är Vectura Fastigheter!

KFUM Central har slutit samarbetsavtal med Vectura som fått överta projektet från Serneke, vår tidigare partner. Vectura har nu även fått ta över markanvisningen för tomten från Stockholm stad, alltså ensamrätten att planera för byggen där. Markanvisningen är på villkor att de också bygger vårt Idrotts- och Kulturcenter på tomten, Kvarter 37 i Hagastaden.

 Kvarter 37

Vectura är ett fastighetsbolag som utvecklar utrymmen genom egen produktion och långsiktig förvaltning. De utvecklar även kvarteret Forskaren i Hagastaden, en hub för forskning och näringsliv ett stenkast från den tomten vi nu ska utveckla tillsammans. De utgår alltid från människor, i och kring sina fastigheter, och deras behov. De vill skapa levnads- och arbetsmiljöer som ger utrymme för nytänkande och som leder till en bättre framtid.

-Vectura känns långsiktiga och delar våra värderingar, säger KFUM Centrals Idrotts- och kulturcenters ordförande Charlotte Tham. De har också en speciell process för hur man utvecklar fastigheter som känns spännande och som ser till att innehållet i fastigheten blir brilliant.

-Kvarter 37 är en fantastisk möjlighet för oss i Hagastaden. Det är ett mycket spännande projekt och eftersom vi under flera år arbetat med Forskaren har vi helt rätt erfarenheter med oss för att göra det som behövs här. Vi ser verkligen fram emot att utveckla Kvarter 37 i samverkan med KFUM Central och Hagastaden i stort, till den plats som Stockholm behöver men också som vi stolta kan förvalta under många år framöver och att bygga vidare på ungdomar, idrott och hälsa ligger oss varmt om hjärtat, säger Micael Averborg, Affärsutvecklingschef på Vectura.

Byte av fastighetspartner kommer inte påverka projektets inriktning eller tidsplan.

-För projektet är det business as usual och det fortsätter på inslagen väg, oavsett byte av partner. Vi fortsätter vår dialog med staden och ska gå till samråd i höst tillsammans med tomterna intill, säger Charlotte Tham. Vi fortsätter också med den interna gestaltningsprocessen där hela föreningen har fått vara med att ta fram hur huset ska gestaltas.

KFUM Centrals Idrotts- och kulturcenter är föreningens stora projekt för ett nytt föreningshus. Vi har länge behövt större lokaler som är bättre anpassade för våra verksamheter. Det är nu över 17 år sedan tankarna kring detta väcktes och många olika idéer har provats och förslag har lämnats till staden. Men 2018 hände det, vi fick en tidig markreservation av Stockholm Stad, alltså att staden pekade på en tomt och sa att där kan ni få bygga ett föreningshus, om ni hittar en bra fastighetspartner och vi är överens om formerna. Tomten heter Kvarter 37 i Västra Hagastaden och ligger på Norra stationsgatan, nära de två tornen och precis intill den kommande tunnelbanestationen.

Efter en urvalsprocess med flera intressenter föll valet på fastighetsbolaget Serneke som sedan dess varit föreningens partner i detta, och som förutom KFUM Centrals lokaler även planerat för kontor, hotell och skola på tomten. Serneke fick 2019 en markanvisning för tomten, men med villkor att de där också byggde KFUM Centrals Idrotts- och kulturcenter.

Sedan dess har arbetet pågått; KFUM Central, Serneke, arkitekter och staden har tillsammans utvecklat planerna för Kvarter 37.

Nu har Serneke valt att fokusera på andra projekt och Vectura fastigheter fick igår den 11/5 2023 markanvisningen för tomt 37 tilldelad av Exploateringsnämnden i Stockholm Stad.

Vill du läsa mer om Vectura och deras andra spännande projekt och syn på fastighetsutveckling? https://www.vectura.se

Har du frågor eller funderingar kring projektet är du varmt välkommen att kontakta styrelsen för KFUM Centrals Idrotts- och Kulturcenter, kontaktuppgifter finns här.