Skip to content
Sök

 • KFUM Central och Serneke har valt en samarbetspartner

  Kategori:Nyheter

  23 april 2021

  KFUM Central och Serneke har valt en samarbetspartner i White Arkitekter för ett fortsatt utvecklande av IKC och övriga byggrätter inom kvarter 37 i Hagastaden. De parallella arkitektuppdragen är nu genomförda! Tre arkitektkontor har sedan i höstas mot betalning tävlat och föreningen har tillsammans med Serneke valt en samarbetspartner i White Arkitekter. Bedömningsgruppen med representanter […]

  Läs mer här
 • Julhälsning från KFUM Centrals Idrott och Kulturcenter

  Kategori:Nyheter

  18 december 2020

  Styrelsen för KFUM Centrals Idrott och Kulturcenter vill skicka en julhälsning och samtidigt berätta lite av det som hänt under år 2020 med arbetet att realisera planerna på en ny, större och mer ändamålsenlig föreningsanläggning samt lindra den brist som råder på idrottsytor. För att sammanfatta en kort historisk återblick som började med ett mer […]

  Läs mer här
 • Startskott för detaljplanearbetet för bland annat IKC – beslut i Stadsbyggnadsnämnden

  Kategori:Nyheter

  13 november 2020

  Torsdagen den 12 november fattade Stadsbyggnadsnämnden i Stockholm beslut om startpromemoria för planläggning av Västra Hagastaden, Vasastaden 1:42 m.fl. i stadsdelen Vasastaden, del av Hagastaden. Ur startpromemorian går det att läsa att ett av kvarteren (37) är markanvisat för skola, idrott, kontor och hotell till Serneke Projektstyrning AB, som utvecklar projektet tillsammans med KFUM Central […]

  Lär mer här