Startskott för detaljplanearbetet för bland annat IKC – beslut i Stadsbyggnadsnämnden

13 november 2020

Torsdagen den 12 november fattade Stadsbyggnadsnämnden i Stockholm beslut om startpromemoria för planläggning av Västra Hagastaden, Vasastaden 1:42 m.fl. i stadsdelen Vasastaden, del av Hagastaden.

Ur startpromemorian går det att läsa att ett av kvarteren (37) är markanvisat för skola, idrott, kontor och hotell till Serneke Projektstyrning AB, som utvecklar projektet tillsammans med KFUM Central medan resterande kvarter avses anvisas under vintern 2020/2021.

Det innebär således startskottet på detaljplanearbetet för bland annat IKC. Stadsbyggnadsnämnden beslutade glädjande nog enligt stadsbyggnadskontorets förslag utan medskick från de styrande samt med medskick ifrån oppositionspartier som stödjer förslaget om ett IKC – KFUM Centrals Idrott och Kulturcenter. Den nyfikne kan läsa mer här: https://etjanster.stockholm.se/…/1864…/arende/2016-06398

Bilden är hämtad från Start-PM:et och är en planillustration över kvarter 37, 38 och 39 utmed Norra Stationsgatan, där IKC planeras inrymmas i kvarter 37 (tillsammans med skola. kontor och hotell).