KFUM Central och Serneke har valt en samarbetspartner

23 april 2021

KFUM Central och Serneke har valt en samarbetspartner i White Arkitekter för ett fortsatt utvecklande av IKC och övriga byggrätter inom kvarter 37 i Hagastaden.

De parallella arkitektuppdragen är nu genomförda! Tre arkitektkontor har sedan i höstas mot betalning tävlat och föreningen har tillsammans med Serneke valt en samarbetspartner i White Arkitekter. Bedömningsgruppen med representanter från föreningen, Serneke samt Stockholms stad har genom noga arbete jämfört och utvärderat förslagen. För föreningen har programorganisationen dvs hur rummen förhåller sig till varandra samt god ekonomi varit bland det viktigare för att det ska vara genomförbart för föreningen och utifrån medlemmarnas behov. Samtliga arkitektkontor har alla presenterat mycket väl genomarbetade förslag och gjort ett gott arbete utifrån svåra förutsättningar som fanns för projektet och det lovvärda arbete arkitekterna genomfört kommer att ha stor betydelse för framtida arbetet.

Att vi valt White Arkitekter innebär att vi valt kontor att arbeta vidare med. Det förslag som de presenterade ser parterna i bedömningsgruppen som det mest utvecklingsbara men det kommer att behöva utvecklas och anpassas för att möta de ställda kraven in i detaljplaneprocessen. Kommande arbete kommer att innebära att man justerar förslaget. Beslut om Start-PM togs i höstas i Stadsbyggnadsnämnden och när man i kommande arbete kommer att enas kring ett helt färdigt förslag kommer detta att lyftas in för samråd och granskning.