Vad händer just nu?

17 september 2021

Arbetet med KFUM Centrals Idrotts- och Kulturcenter fortsätter framåt. I våras genomfördes s.k. parallella arkitektuppdrag för hela kvarteret. Beslutet blev att förslaget måste fortsätta utredas och utvecklas och White arkitekter som var en av de tre arkitektkontor som deltog fick uppdraget. White ska nu tillsammans med sina konstruktörer, stadens tjänstemän på stadsbyggnad-, exploatering och trafikkontoret samt representanter från KFUM Central och Serneke ta fram ett förslag (till Start-PM) till beslut i stadsbyggnadsnämnden så att det sen kan gå in i detaljplaneprocessen. Det handlar närmast om tekniska frågor avseende hur djupt hallarna kan och bör placeras, byggkropparnas placering och vad som kan placeras ovan de stora spännvidder som en så stor hall som stora bollhallen innebär. Hallarnas placering är inte enbart en teknisk fråga utan även en ekonomisk fråga som kopplar till avgälden för IKC. Man utreder också gestaltning och kvarterets förhållande till grannkvarteren utmed Norra Stationsgatan.

Tidsplanen för IKC och övriga byggrätter inom den sista etappen av Hagastaden är inte exakt satt, men tunnelbanans gula linje har en arbetstunnel genom tomten och det arbetet behöver färdigställas innan arbetet med kvarteret och IKC kan påbörjas, den preliminära tidsplanen för tunnelbanan är att det ska vara klart 2024.

Med IKC – KFUM Centrals Idrotts- och Kulturcenter vill föreningen skapa en större och mer ändamålsenlig mötesplats med lokaler som möter morgondagens behov och möjliggör att framförallt fler barn och unga kan vara med i verksamheterna. En anläggning om drygt 10.500 kvm med fullstor bollhall, specialutrustad gymnastikhall, multisal för rörelse men även för musikkonserter, repetitionslokaler för musik, träningscentra (gym), kanslier, café och generösa hängytor. En mötesplats som ger gemenskap och sammanhang erbjuder idrott och fysisk aktivitet och kultur och ger framtidshopp och delaktighet.