Ny partner i projektet

02 maj 2023

Ny partner i KFUM Centrals Idrotts- och kulturcenter (IKC)

Arbetet med IKC fortsätter! Vi har sedan 2018 haft ett samarbete med Fastighetsbolaget Serneke kring projektet och det är också de som 2019 fick markanvisningen för tomten av Stockholm stad, villkorat att IKC byggdes.

Nu har Serneke kommit överens med Vectura Fastigheter om att överlåta sin del i projektet till dem. Rent formellt innebär det att Stockholm stad får tillbaka markanvisningen och tilldelar den till Vectura Fastigheter istället, villkorat att KFUM Centrals Idrotts- och Kulturcenter byggs i kvarteret. Vi har skrivit ett samarbetsavtal med Vectura som säkrar föreningens intressen i kvarteret och vi har redan ett gott samarbete med dem.

Exploateringsnämnden kommer att ta upp ärendet om att flytta över markanvisningen den 11 maj, efter det kan vi återkomma med mer information.

Charlotte Tham, ordförande KFUM Centrals Idrotts- och Kulturcenter AB